Official member of Congress Rental Network More

  

Diskusijski sustavi

diskusioniDiskusijski sustavi koriste se na sastancima i konferencijama po principu "okruglog stola" ili na velikim konferencijama po principu "parlamenta". Svaki sudionik ima delegatski uređaj koji se satoji od mikrofona i zvučnika. Diskusioni sustav omogućava snimanje konferencije ili sastanka budući da svaki sudionik ima svoj mikrofon. Ovakvi sustavi također omogućavaju "vođenje" sastanka ili konferencije budući da ne mogu svi sudionici pričati u isto vrijeme, a predsjedavajući ima mogućnost da daje ili oduzima riječ sudionicima. U ponudi imamo dvije vrste diskusionih sustava. Analogne sustave CCS800 za veće sastanke ili manje konferencije te digitalne DCN NG (Digital Congress Network Next Generation) za veće i zahtjevnije skupove ili konferencije. DCN NG digitalni diskusioni sustavi primjenjivi su u svim pa i u najzahtjevnijim kongresnim dvoranama. Tako ovi sustavi omogućavaju identifikaciju delegata čip-karticom, glasanje, direktno povezivanje sa sustavom simultanog prevođenja, privatne razgovore među delegatima itd. Za upravljanje ovakvim sustavima koriste se namjenske računalne aplikacije tako da operater ili predsjedavajući može imati potpunu kontrolu nad konferencijom.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.